Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Διαιρέσεις της ημέρας ( Σαντά του Πόντου)

Πετεινολάλια. Σύναυγα. Χαράζ ή σιαβαχλαεύ (χαράζει η ανατολή).
Χάραγμαν ή σιαβάχ ή σιαβοτχλάεμαν. Σαπάχ νεμαζιν (όταν ο χότζας καλεί σε προσευχή).
Η ανατολή είχε συμβολικό χαρακτήρα ιερότητος (αΐα Ανατολή) και όχι μόνο προσευχόμενοι γύριζαν στην  Ανατολή, αλλά και έβγαιναν στο  ύπαιθρο για να τους δει ο ήλιος που ανέτειλε.
 Σαντά του Πόντου
Εβγαίν ή παίρ  ο ήλεν, ηλέπαρμαν.
 Ο ήλεν  εβγαίν έναν (δύο τρία) γουλάτσια (άνοιγμα των δύο χεριών στα πλάγια).
Γουσλούχ (ώρα 8—9). Ολημέρα (μεσημέρι).
Ο ήλεν  εκατακιφαλλιάεν (πήρε τον κατήφορο).
Κιντιίν (απόγευμα ώρα 3—4). Ο ήλεν βασιλεύ, ηλεβασίλεμαν.
Βραδύν (βραδιάζει). Σκοτεινεύ. Αποβραδίς.
Σκοτία πίσσα (πυκνό σκοτάδι). Μεσανύχτ (το) ή μεσανύχτς (ο). Πουρνός (πρωία). Βραδή (βράδυ). Βραδυσνός (εσπερινός).
Πουρνά (αύριο), πουρνεσνός ή αυρισνός (αυριανός). Οσήμερον (σήμερα), Σημερνός.